Rättelser


Rättelse FQ 2 2012


Det har upptäckts ett fel i mönstret till axelremsväskan. Under punkt 2 står det:
"Klipp först ut bitarna till väskans sidor (12 x 13 inch) enligt mall" Måttet inom parantesen ska vara 12 x 9 inch. Det är väl tilltaget eftersom tyget ibland krymper ihop vid quiltning.
Beklagar detta fel!!Rättelser FQ 4 2009

Det har tyvärr upptäckts två stycken fel i nummer 4 2009. Det första är i materialåtgången till julduken på sidan 6. Det står att man behöver 20 cm av ett ljusbeige tyg. Där bör det vara 25 cm istället. Det andra felet finns i beskrivningen till den stora näsduksgömman. På sidan 37 under punkten ”Del 3”, i höjd med bilden, står det: ”Kvilta hela stycket, när det är färdigt ska det delas på mitten i 2 delar som är 1 1/4 x 4 3/4  inch”. det ska vara istället stå 2 1/4 x 4 3/4. Samma fel är det i nästa måttangivelse, där man skall skära rent, där skall det också vara 2 1/8 i stället för 1 1/8.
Mönsterkonstruktörerna beklagar dessa fel liksom även jag.